Pastoor Fransestraat 2 te Ovezande  |  Routebeschrijving
A A

Diagnostiek & Behandeling

In onze huisartsenpraktijk worden verschillende behandelingen en diagnostische onderzoeken uitgevoerd. U hoeft voor deze onderzoeken dan niet naar het ziekenhuis. Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door de doktersassistent of door de praktijkondersteuner. De uitkomst van het onderzoek bespreekt u met uw huisarts. De kosten voor deze behandelingen en diagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk zelf worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Urine-onderzoek

U kunt uw ochtendurine inleveren bij verdenking op een blaasontsteking. Tot het moment van brengen, de plas zo koel mogelijk bewaren, het liefst in de koelkast. Na 16.00 uur kunt u dan de assistente bellen voor de uitslag. Graag uw naam en adres op het potje vermelden! Bij het inleveren van de ochtendurine krijgt u een formulier die u in zijn geheel dient in te vullen met uw klachten. Dit is erg belangrijk voor de huisarts voor het uitzoeken van de juiste therapie.

Oren uitspuiten

De assistente beoordeelt eerst uw oor. Indien er inderdaad overmatig oorsmeer aanwezig is kan de assistente het oor uitspuiten. Dit uitspuiten gebeurt door middel van warm water met druk in uw oor te spuiten. Voorafgaand aan het onderzoek is het advies om een aantal dagen te druppelen met een plantaardige olie.

Wratten Aanstippen

Wratten kunnen geen kwaad, maar zijn vaak hardnekkig. Bovendien is het niet altijd een mooi om te zien. Zolang u wratten heeft, kunt u anderen in uw omgeving besmetten. De wratten kunnen worden aangestipt met vloeibare stikstof. Dit kan een beetje branderig aanvoelen. Vaak moet de behandeling na 2 weken worden herhaald. Hoelang een behandeling voor wratten is, is afhankelijk van waar de wrat zit en hoe de wrat op het stikstof reageert.

24-uurs bloeddruk meting

De huisartsenpraktijk beschikt over een ambulante 24-uurs bloeddrukmeter. Met deze meter kunt u uw bloeddruk meten gedurende 24 uur. Dit is de meest betrouwbare methode voor het meten van de bloeddruk. De huisarts stelt de indicatie voor het maken van een 24-uurs bloeddrukmeting. Vervolgens kunt u een afspraak maken op het assistentenspreekuur.

ECG

Bij klachten in de borststreek kan een ECG of hartfilmpje worden gemaakt. Vroeger moest u daarvoor naar het ziekenhuis. Nu kan dat ook bij uw huisarts. Indicaties voor het maken van een ECG zijn bijvoorbeeld:

  • Pijn op de borst
  • Hartritmestoornissen
  • Hartfalen
  • Hoge bloeddruk
  • Het gebruik van bepaalde medicijnen kan de invloed hebben op de prikkelgeleiding in het hart

Er worden 10 gel-stickers met elektroden op uw lichaam geplakt, 2 stickers op de polsen, 2 stickers op de enkels en 6 stickers op de borst. De elektroden zijn aangesloten op het ECG-apparaat. Het ECG apparaat registreert de elektrische activiteit van het hart en geeft die weer op een beeldscherm. Het maken van het hartfilmpje duurt slechts enkele minuten.

Uitstrijkjes

Uitstrijkjes in het kader van Bevolkingsonderzoek worden gedaan door de assistente.  Wilt u via de huisarts het onderzoek doen, dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Longfunctieonderzoek (spirometrie)

Bij een longfunctie onderzoek wordt de maximaal haalbare uitademing gemeten. Er wordt een test gedaan zonder medicatie en een test gedaan met medicatie. Spirometrie wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Gebruikt u inhalatiemedicatie: vraag dan hoeveel uur deze voorafgaand aan het onderzoek gestopt moet worden.

CRP vingerprik test

‘CRP’ staat voor ‘C-reactief proteïne’. As iemand een bacteriële ontsteking heeft, dan neemt de hoeveelheid CRP in het bloed binnen 6-8 uur uur flink toe. Daarom is een CRP-meting een goede methode om een bacteriële ontsteking vast te stellen. Bij hoestklachten of pijn in de onderbuik, kan de huisarts besluiten om een CRP-test te doen om een eventuele bacteriele ontsteking aan te tonen. Een belangrijk bijkomstig voordeel is, dat er door de test minder vaak onterecht antibiotica wordt voorgeschreven. Antibioticumresistentie wordt zo tegengegaan. Een CRP test gaat van het eigen risico van de patiënt af.

Doppler/enkelarmindex

Met dit onderzoek kan men vaststellen of de grote bloedvaten in uw benen vernauwd zijn (etalagebenen) of niet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Zij meet de bloeddruk bij uw enkels en bij uw armen. Dit kan gebeuren met een speciaal bloeddrukapparaat, die tegelijkertijd aan de armen en de enkels de bloeddruk meet. Soms wordt het onderzoek uitgevoerd met behulp van een doppler apparaat (werkt met geluid).

Teledermatologie

Met TeleDermatologie kunnen wij snel en eenvoudig specialistisch advies aanvragen bij een dermatoloog. De huisarts maakt foto’s van uw huidprobleem en verstuurt deze samen met de relevante gegevens via een beveiligde website naar de dermatoloog. De dermatoloog geeft de huisarts een diagnose en advies over de behandeling. Teledermatologie gaat van het eigen risico van de patiënt af, maar komt in plaats van het ziekenhuisbezoektarief waardoor teleconsultatie voor u gemiddeld 3 keer goedkoper is.

MMSE

De MMSE test wordt als screeningselement ingezet om een globale indruk te krijgen van het cognitief functioneren. De test wordt afgenomen door middel van vragen die gesteld worden door de assistente, de praktijkondersteuner of de huisart.

Huidbiopten

Bij verdachte huidafwijkingen kunnen wij een biopt afnemen. De plek waar het huidbiopt wordt afgenomen wordt verdoofd door er een beetje verdovingsvloeistof onder te spuiten. De prik kan even pijnlijk zijn, maar de meeste patiënten vinden het erg meevallen. Daarna wordt het biopt er uitgehaald. Indien nodig wordt er eventueel gehecht.  Voor het verwijderen van moedervlekken, ouderdomsvlekken enzovoort kunt u terecht op het huisartsenspreekuur en wiodt in overleg evt. een chirurgische ingreep gepland.

Audiometrie

De huisarts kan bij twijfel over het gehoor een gehoortest laten uitvoeren. Dat kan gewoon op de praktijk bij de assistente. Hierbij word een goede indruk verkregen van eventueel gehoorverlies in verschillende frequenties. De assistente bespreekt de uitslag daarna met de huisarts zodat verder beleid kan worden bepaald.

Actueel

08/09

Griepvaccinatie 2023
De data voor de griepvaccinaties 20...

Lees meer
26/05

Donderdag 1 juni
Donderdag 1 juni geen spreekuur, lo...

Lees meer
Archief