Pastoor Fransenstraat 2 te Ovezande  |  Routebeschrijving
A A

Klachtenformulier

Uw persoonsgegevensManVrouw

Gegevens van de patiënt


ManVrouw

Aard van de klacht

Medisch handelen van medewerkerBejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)Organisatie huisartsenpraktijk (=de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)Administratie of financiële afhandelingAnders nl,
Omschrijving klacht

Afronden en verzenden

Door het verzenden van het formulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.