Bosseweide 8 te 's-Gravenpolder  |  Routebeschrijving
A A

Klachtenformulier

  Uw persoonsgegevens  ManVrouw

  Gegevens van de patiënt


  ManVrouw

  Aard van de klacht

  Medisch handelen van medewerkerBejegening door medewerker (= de manier waarop de medewerker tegen u praat of met u omgaat)Organisatie huisartsenpraktijk (=de manier waarop diverse zaken in de praktijk geregeld zijn)Administratie of financiële afhandelingAnders nl,

  Omschrijving klacht

  Afronden en verzenden

  Door het verzenden van het formulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.