Laustraat 1-A te 's-Heerenhoek  |  Routebeschrijving
A A

No Show Tarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat patienten zonder afmelding niet op een afspraak verschijnen of niet tijdig afzeggen.
Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.

* Bel uw afspraak op tijd af, dan kan een andere patient nog geholpen worden

Daarom hanteren wij m.i.v. 1 januari 2017 een No Show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij zowel de huisartsen, de assistenten als onze praktijkondersteuners. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan vier uur van te voren worden afgezegd.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 25,00 voor een enkel consult tot € 50,00 voor een dubbel consult
(NB: een afspraak bij onze POH-GGZ en diabetesverpleegkundige is altijd een dubbel consult).

Hiervan ontvangt u een nota. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

* Afspraak niet afgezegd? Dan zijn de kosten voor u.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 4 uur voor de geplande afspraak. De afspraak wordt dan afgemeld en u kunt veelal direct, mocht het nodig zijn, een nieuwe afspraak maken.
Er wordt dan natuurlijk ook geen ‘no show’ tarief berekend.

Actueel

26/01

Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie (09-02...

Lees meer
15/12

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie (25-12-202...

Lees meer
Archief