Zoeken
Kies uw taal

Praktijk Ondersteuning

Praktijk Ondersteuning Chronische Zorg

Binnen de chronische huisartsenzorg werken wij met een aantal zorgprogramma’s. Wij noemen dit Ketenzorg. Waarom ketenzorg? In Nederland neemt het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen steeds meer toe en daarmee het aantal zorgverleners. Juiste afstemming van zorg en een goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners wordt hierdoor steeds belangrijker en dit wordt Ketenzorg genoemd. Onze praktijk werkt samen met Zorggroep de HuisartsenConnectie om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische aandoening.

De volgende ketenzorg programma’s bieden wij aan:

 • Diabetes mellitus: voor mensen met suikerziekte
 • Cardiovasculair risicomanagement  (CVRM): voor mensen met een verhoogd risico op Hart-en vaatziekten
 • Astma
 • COPD
 • Ouderenzorg: om kwetsbare ouderen in kaart te brengen en de zorg te optimaliseren

Voor de behandeling van uw chronische ziekte bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Andere zorgverleners waar u mee te maken kunt krijgen zijn de medisch specialisten, fysio- en podotherapeuten en diëtisten.

Het zorgprogramma heeft een aantal doelen:

 • Het vergroten van uw inzicht in uw ziekte en zelfmanagement
 • Het bereiken van streefwaarden of uiterst haalbare behandeldoelen
 • Het voorkomen of uitstellen van complicaties
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Praktijk Ondersteuning Geestelijke Gezondheid Zorg

Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn. De POH-GGZ medewerker heeft kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een POH-GGZ in de huisartspraktijk?

Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

Wat kan de POH-GGZ voor je doen?

De POH-GGZ bespreekt samen met jou je klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van je klachten te praten en over wat je geprobeerd hebt om van je klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur. Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en de huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Of je voor het vervolg weer naar de huisarts. Tenslotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

 

Actueel nieuws
Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.