Zoeken
Kies uw taal

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, de apotheek, de praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, apotheek of bejegening. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken.

Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Postadres: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088- 0229100
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl
Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Actueel nieuws
Twijfelt u of u wel naar de huisarts moet?
Hieronder vindt u allerlei informatie die u verder helpt.